Interna sidor
Gäst-sidor
Gäst-sidor
Interna sidor
Optimatika

 

X-change

X-change är specialister på valutaväxling. Företaget startade 1991 och är idag ett dynamiskt och väl etablerat valutaväxlingsföretag med kontor – i skrivande stund 15 stycken – i både Sverige och Danmark.

Valutaväxlingsssystem kan man inte köpa färdiga, och mer generella system för order-lager-fakturering och/eller "point-of-sale" är dåligt lämpade för valutaväxling. Detta hade X-change kommit fram till innan Optimatika kom in i bilden. Man hade (i princip) redan bestämt sig för att själva bekosta och genomföra utvecklingen av ett nytt system. Det gamla gick inte längre att underhålla.

Tillsammans med X-change tog Optimatika fram en helt ny IT-plattform för verksamheten – allt byttes ut. Det som hade med själva valutaväxlingen att göra, kärnan i verksamheten, nyutvecklades av Optimatika. Systemet är i allra högsta grad verksamhetskritiskt med ett tillgänglighetskrav på drygt 20 timmar om dagen, 7 dagar i veckan.

En viktig komponent i projektet med X-change var kompetensöverföring. Den egna IT-personalen deltog i utvecklingen, och har sedan det sattes i produktion skött drift och underhåll utan Optimatikas inblandning. Optimatika kontaktas då och då när det önskas mer omfattande tillägg eller ändringar.

Interna Länkar

Quesada

Externa Länkar

X-change

 


TJÄNSTER

REFERENSER

PROJEKT

FÖRETAGSINFO

ENGLISH


Copyright © 1997-2010 Optimatika