{image}
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interna sidor
Gäst-sidor
Gäst-sidor
Interna sidor
Optimatika

 

Verktyg

Optimatika arbetar med systemutveckling. Här ges en beskrivning av de viktigaste verktygen vi använder.

Java

Java står i centrum för allt Optimatika gör, och så har det varit i många år. Utvecklingsmiljön eclipse är den absolut viktigaste delen i verktygslådan. Den används till nästan allt – inte bara Java-programmering.

Java är ett rikt språk. Det finns massor av klassbibliotek och verktyg; både som standard i Java och som tredjepartsprodukter. Det är omöjligt att kunna allt. Värt att notera angående Optimatikas kompetens inom Java är att:

  1. Vi arbetar inte mycket med användargränssnitt i Swing, SWT eller liknande. Vi bygger kod som exekveras på servrar och användargränssnitten är webbaserade.
  2. Vi har valt att inte arbeta med hela Java EE paketet. Vi använder Java SE med valda delar av Java EE samt en del kompletterande/alternativa komponenter.

Den viktigaste produkten att nämna, vad gäller punkterna 1 och 2, är WebObjects från Apple. Det är i många avseenden ett alternativ till Java EE samtidigt som det ansluter till viktiga Java-standarder. Systemen Optimatika byggt åt Quesada och X-change är båda baserade på WebObjects.

Optimatika använder mycket Open Source – kod som delas mellan utvecklare runt om i världen. Vi bidrar själva också. Optimatika har ett eget Open Source projekt som framförallt innehåller kod för matematik, linjär algebra och optimering (matematisk programmering). Projektet heter ojAlgo.

Relationsdatabaser

Alla system Optimatika byggt har en relationsdatabas i botten. Den databas vi helst arbetar med är Sybase ASA, men vi har erfarenhet av i stort sett alla databasprodukter från Sybase, Microsoft och några till. Relationsdatabaser (SQL) är en mogen och väl standardiserad produktkategori. Det finns många olika leverantörer/produkter som fungerar väl, och Optimatika kan arbeta med de flesta av dem.

Interna Länkar

ojAlgo
Quesada
X-change

Externa Länkar

eclipse
WebObjects
Sybase ASA

 


TJÄNSTER

REFERENSER

PROJEKT

FÖRETAGSINFO

ENGLISH


Copyright © 1997-2010 Optimatika