Interna sidor
Gäst-sidor
Gäst-sidor
Interna sidor
Optimatika

 

Tjänster

Optimatika tillhandahåller konsulttjänster inom områdena systemutveckling och matematisk modellering (tillämpad matematik). Historiskt har vi arbetat mycket med resurshantering och produktionsplanering. På sistone har det varit stark fokus på finansiell modellering.

  1. Vi skräddarsyr, logiskt/matematiskt avancerade, system för just din verksamhet. Det är inte alltid standardsystemen har den funktionalitet just din verksamhet kräver – vi bygger det som är speciellt för dig och kopplar ihop det med standardsystemen. Det vi gjort åt Quesada är ett bra exempel på detta.
  2. När vi inte utvecklar egna system eller driver egna projekt kan vi förstärka i stort sett vilken IT-organisation som helst. Vi har erfarenhet av IT-projekt i varierad storlek och form, och har deltagit i projektens alla faser. Här är projektet med X-change ett bra exempel. (I detta fall är det av intresse att veta vilka produkter/verktyg vi kan och brukar använda.)

(Vi sysslar inte med drift, underhåll, support eller utbildning annat än i anslutning till våra utvecklingsprojekt.)

Interna Länkar

 Quesada
X-change

 


TJÄNSTER

REFERENSER

PROJEKT

FÖRETAGSINFO

ENGLISH


Copyright © 1997-2010 Optimatika