Quesada
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interna sidor
Gäst-sidor
Gäst-sidor
Interna sidor
Optimatika

 

Quesada

Quesada Kapitalförvaltning AB * erbjuder renodlad förmögenhetsförvaltning till en begränsad grupp privatpersoner.

När Quesada grundades (år 2000) hade den förvaltningsansvarige tydliga idéer om hur han ville arbeta, och hur ett verktyg som stödde honom i det arbetet skulle se ut. Optimatika fick förtroendet att utveckla det verktyget. Utan att gå in på detaljer; systemet genererar köp- och säljtransaktioner för Quesadas kundportföljer. Systemet är en del av det som gör det möjligt för Quesada att tillhanda individuellt anpassade tjänster till ett relativt stort antal kunder.

Det som utvecklades var en avancerad, och för Quesada, högt specialiserad kärna av funktionalitet som kompleterar och samexisterar med andra system för mer standardiserade uppgifter.

En första, minimal, version togs fram väldigt snabbt. Därefter växte och förändrades systemet med verksamheten. Idag känns systemet färdigt, men Optimatika arbetar fortfarande med drift, underhåll och anpassning.

*) Quesada Kapitalförvaltning AB är ett helägt dotterboilag till Quesada AB. Det är kapitalförvaltningsbolaget Optimatika arbetar med.

Interna Länkar

Externa Länkar

Quesada

 


TJÄNSTER

REFERENSER

PROJEKT

FÖRETAGSINFO

ENGLISH


Copyright © 1997-2010 Optimatika