Interna sidor
Gäst-sidor
Gäst-sidor
Interna sidor
Optimatika

 

Projekt

ojAlgo

ojAlgo är Optimatikas alldeles egna Open Source projekt. Mycket av det vi gör (i Java) som handlar om matematik eller optimering hamnar i ojAlgo.

Black-Litterman

I samarbete med KTH har Optimatika utvecklat en prototyp-implementation av Black–Littermans modell för portföljval – vi kallar den BLApp (Black-Litterman Application).

Interna Länkar

ojAlgo
BLaadin

 


TJÄNSTER

REFERENSER

PROJEKT

FÖRETAGSINFO

ENGLISH


Copyright © 1997-2010 Optimatika