{image}
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interna sidor
Gäst-sidor
Gäst-sidor
Interna sidor
Optimatika

 

ojAlgo

ojAlgo är Optimatikas alldeles egna Open Source projekt. Mycket av det vi gör (i Java) som handlar om matematik eller optimering hamnar där. Bästa sättet att lära mer om ojAlgo är att besöka projektets hemsida. Något av det som ingår är:

  • Multidimensionella vektorer
  • Matriser, inkl. diverse dekompositioner
  • Ramverk för modellering av optimeringsproblem
  • Optimeringsalgoritmer
  • Objekt för hantering av tidserier, slumpal, polynom, stokastiska processer och mycket annat

ojAlgo innehåller också högnivå-objekt som klasser/algoritmer för Markowitz och Black-Litterman modeller. De har använts både i kundprojekt och i den prototyp (BLApp) som optimatika utvecklat i samarbete med KTH.

 

Interna Länkar

BLaadin

Externa Länkar

ojAlgo

 


TJÄNSTER

REFERENSER

PROJEKT

FÖRETAGSINFO

ENGLISH


Copyright © 1997-2010 Optimatika