Interna sidor
Gäst-sidor
Gäst-sidor
Interna sidor
Optimatika

 

BLaadin Edge Financial Systems

I samarbete med KTH har Optimatika utvecklat en prototyp-implementation av Black–Littermans modell för portföljval. Prototypen (vi kallar den BLApp) finns upplagd, och tillgänglig, för dig att prova:

http://t-cloud.optimatika.se/ prototypens hemsida

Prototypen är bara intressant för den som känner till modellen. Är du intresserad, men känner att du inte vet tillräckligt finns det en del att läsa:

Mycket av koden (matematik, optimering & finansiell modellering) som används i BLApp finns tillgänglig i form av öppen källkod i Optimatikas projekt ojAlgo.

Interna Länkar

ojAlgo

Externa Länkar

BLaadin Edge
BLaadin@ojAlgo

 


TJÄNSTER

REFERENSER

PROJEKT

FÖRETAGSINFO

ENGLISH


Copyright © 1997-2010 Optimatika